روناسی۴
ایرج احمدی گفت: فرش دستباف زنجان در بازار با فرش ابریشم قم برابری می‌کند. معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان اظهار کرد: با تلاش های خوشه فرش زنجان، چهار طرح نقشه فرش با عناوین دلبرچین، گنبد، زنگین و گل‌نشان ...
محمدعلی ناظری